Tuyển Sinh

Ngày: 01-01-2022 | Lượt xem: 37102
Hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào Trường Cao Thắng sử dụng Kết quả tốt nghiệp của kỳ thi THPT quốc gia năm 2022. Thời gian đăng ký từ 01/01/2022
Ngày: 01-01-2022 | Lượt xem: 124778
Trường Cao Thắng xét tuyển cao đẳng 2022 sử dụng Học bạ THPT. Đăng ký từ 01/01/2022
Ngày: 01-01-2022 | Lượt xem: 12117
Thí sinh, phụ huynh vui lòng liên hệ điện thoại trong giờ hành chính 7h30 đến 11h30 và 13h30 đến 16h30 mặc dù chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ 24/24 nhưng sau thời gian trên việc hỗ trợ có thể gặp khó khăn do không có thiết bị để xử lý.
|< < 1 2
Trang: 2 / 2
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9