Danh bạ điện thoại

# Tên Email Số điện thoại
1 Ban giám hiệu ktcaothang@caothang.edu.vn  
2 Phòng Đào Tạo daotao@caothang.edu.vn 028 3 8212 868 (17)
3 Phòng Kế toán tckt@caothang.edu.vn 028.39143051
4 Phòng CTCT-HSSV ctct.hssv@caothang.edu.vn 028.38212360 (12)
5 Phòng Tổ chức - Hành chính ktcaothang@caothang.edu.vn 0283 8212868 (11)
6 Phòng Khoa Học CN & Hợp Tác QT nguyenphungtan@caothang.edu.vn 028 38 213 112
7 Phòng Quản trị Đời sống qtds@caothang.edu.vn 0283 8212360 (13)
8 Khoa Cơ khí cokhi@caothang.edu.vn 028. 8212360 (26)
9 Bộ môn Cơ điện tử ntphuoc2000@gmail.com 0283.8212360
10 Khoa Cơ khí Động lực ckdl@caothang.edu.vn 028. 8212360 (25)
11 Khoa Điện - Điện lạnh ddl@caothang.edu.vn 0283.8212360 (21 & 22)
12 Bộ môn Tự động hóa tudonghoa@caothang.edu.vn 028 3 8212868
13 Bộ môn Điện công nghiệp diencn@caothang.edu.vn 0283 8212360 (22)
14 Khoa Điện tử - Tin học nvdzung@caothang.edu.vn 028 38212360 (33)
15 Bộ môn Điện tử công nghiệp dunghx@caothang.edu.vn  
16 Bộ môn Điện tử truyền thông lainguyenduy@gmail.com  
17 Bộ môn Tin Học cntt@caothang.edu.vn 028.38212360 (14)
18 Khoa Giáo dục Đại cương huancaothang@yahoo.com 028. 8212360 (19)
19 Bộ môn Kinh tế kinhte@caothang.edu.vn 028 3 8212 360 (24)

 


    Các Tin Khác: