Thông báo về việc xét tuyển bổ sung trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2022

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-CĐKTCT-TS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển bổ sung trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2022
(phương thức xét tuyển học bạ THPT: HK1, HK2 lớp 11; HK1 lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022)

 

Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ bổ sung theo phương thức xét tuyển học bạ THPT hoặc điểm thi TN THPT năm 2022 (đến khi đủ chỉ tiêu) đối với các ngành, nghề sau:

1. Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

2. Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh)

3. Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

4. Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

5. Kế toán tin học (Kế toán doanh nghiệp)

6. Hàn (Công nghệ cao)

7. Điện công nghiệp

8. Điện tử công nghiệp

9. Quản trị mạng máy tính

 

I. Đối tượng xét tuyển

Thí sinh có tổng điểm xét tuyển học bạ THPT (HK1, HK2 lớp 11; HK1 lớp 12) hoặc điểm thi TN THPT năm 2022 thuộc một trong các tổ hợp A00, A01, D01 đạt từ mức điểm trúng tuyển của ngành, nghề trở lên.

TT

Tên Ngành, Nghề

Điểm Chuẩn
Trúng Tuyển

Tổ Hợp
Xét Tuyển

Học bạ THPT

Điểm thi TN THPT năm 2022

1

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

23,0

23,0

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

D01(Toán, Văn, Anh)


(Tất cả các tổ hợp:
Môn Toán hệ số 2)

2

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh)

23,0

23,0

3

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

23,0

23,0

4

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

21,0

21,0

5

Kế toán tin học (Kế toán doanh nghiệp)

20,0

20,0

6

Hàn (Công nghệ cao)

20,0

20,0

7

Điện công nghiệp

20,5

20,5

8

Điện tử công nghiệp

20,0

20,0

9

Quản trị mạng máy tính

20,0

20,0

 

II. Hồ sơ xét tuyển

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung kể từ lúc 10 giờ 30 ngày 09/8/2022 theo 1 trong các hình thức:

a. Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Đào tạo, trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - số 65, đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

b. Nộp hồ sơ trực tuyến (online) theo phương thức học bạ tại https://bit.ly/caothang-hb2022 hoặc phương thức điểm thi TN THPT năm 2022 tại https://bit.ly/caothang-thpt2022 (thí sinh cần đăng nhập Google Mail).

Lưu ý: Khi thí sinh đến trường mang theo bản sao học bạ THPT hoặc bản sao giấy chứng nhận kết quả thi TN THPT năm 2022.

Mọi thắc mắc thí sinh liên hệ:
Hotline: (028)38.212.8680836.112.6970836.764.5770837.507.611
Email: tuyensinh@caothang.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/caothang.edu.vn

Nơi nhận:
- Hội đồng tuyển sinh (để báo cáo);
- Website Trường;
- Lưu: ĐT, VT.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


Tin Nổi Bật

Bản đồ Cao Thắng

Lượt truy cập

Hôm nay: 2.071
Tuần này: 55.881
Tháng này: 9.258
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9