ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG 2019; CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO


ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG 2019
CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO


Chú ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc.

Nếu chọn các nghề không thấy, thí sinh liên hệ trực tiếp tại trường để được tư vấn cụ thể.

Chọn nghề: (*)  
Họ và Tên thí sinh: (*) Giới tính:(*)
Ngày/tháng/năm sinh:(*) Nơi sinh:(*)
Dân tộc: Tôn giáo:
Hộ khẩu thường trú:
Địa chỉ liên lạc:(*)
Điện thoại:(*) Email:(*)
Năm tốt nghiệp:(*) Mã xác nhận:(*) envb3

Nếu đăng ký không được xin vui lòng liên hệ: (028)38212360 (số nội bộ 17) – (028) 38 212 868
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9