ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG các NGHỀ và TRUNG CẤP năm 2019


ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2019
CAO ĐẲNG các NGHỀ & TRUNG CẤP


Chú ý: Các mục có dấu (*) là bắt buộc.

Nếu chọn các ngành (nghề) không thấy, thí sinh liên hệ trực tiếp tại trường để được tư vấn cụ thể.

Chọn bậc: (*) Chọn ngành (nghề): (*)
Họ và Tên thí sinh: (*) Giới tính:(*)
Ngày, tháng, năm sinh:(*) Nơi sinh:(*)
Dân tộc: Tôn giáo:
Hộ khẩu thường trú:
Địa chỉ liên lạc:(*)
Điện thoại:(*) Email:(*)
Năm tốt nghiệp:(*) Mã xác nhận:(*) xelft

Nếu đăng ký không được xin vui lòng liên hệ: (028) 38 212 360 (số nội bộ 17) – (028) 38 212 868
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9