Báo cáo nghiệm thu đề tài KHCN cấp Thành phố năm 2014

Ngày tạo: 25/08/2014 - In Trang (Ctrl + P)

Đề tài đã tiến hành nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học do cơ quan : Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng chủ trì năm 2014 :

Đề tài : Nghiên cứu , thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị sấy bơm điện đa năng tự động các sản phẩm ong mật

Chủ nhiệm đề tài:  TS Vũ Kế Hoạch và TS Lê Anh Đức
Sau khi bỏ phiếu, Hội đồng Khoa Học và Công Nghệ cấp Thành Phố đã đánh giá đề tài trên thuộc loại : XUẤT SẮC
 


alt


alt


alt

Hình ảnh báo cáo đề tài Nghiên cứu Khoa học