Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin

Ngày tạo: 15/10/2015 - In Trang (Ctrl + P)

Kiến thức

-         Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức nghề nghiệp, tính tổ chức kỷ luật; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
-         Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội-nhân văn và khoa học tự nhiên phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
-         Có trình độ B tiếng Anh; có trình độ tiếng Anh chuyên ngành để đọc dịch tài liệu phục vụ cho công việc, học tập lên cao.
-         Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ thông tin: Toán rời rạc, Kỹ thuật lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Kiến trúc máy tính, Hệ điều hành, Công nghệ phần mềm, Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính, Quản trị mạng máy tính, Quản trị mạng Linux, Thiết kế và bảo mật hệ thống mạng,… tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới.
Kỹ năng
-         Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Sử dụng thành thạo các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến.
-         Tổ chức, triển khai và quản lý các dự án phần mềm tại các công ty tin học. Thành thạo trong việc áp dụng các quy trình xây dựng phần mềm chuyên nghiệp và hiệu quả.
-         Thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống mạng cục bộ cho các cơ quan, doanh nghiệp. Tiếp cận được các công nghệ mạng mới và thành thạo trong vấn đề bảo mật hệ thống mạng.
-         Tư vấn về bảo mật, giải pháp kỹ thuật và công nghệ; tư vấn thiết kế mạng.
Thái độ
-         Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc nhóm.
-         Có thái độ cầu thị và tinh thần trách nhiệm trong công việc, làm việc theo nhiệm vụ được giao, luôn có trách nhiệm và ý thức nâng cao thương hiệu, chất lượng của đơn vị sử dụng lao động, có ý thức phấn đấu vì lợi ích của bản thân và công ty.
-         Luôn học tập, cập nhật kiến thức, công nghệ mới, tìm tòi và thử nghiệm các công nghệ mới đáp ứng nhu cầu đổi mới.
-         Có lòng yêu nghề, nhiệt tình trong công việc, trau rồi để nâng cao năng lực bản thân và hiệu quả công việc.
-         Có tinh thần cải tiến trong công việc được giao: xác định trọng tâm và các nhiệm vụ chính, luôn ghi chép, tìm tòi, học hỏi để cải tiến cách thức hành nghề, tay nghề và kiến thức xã hội cũng như chuyên môn.
-         Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề mới trong ngành CNTT, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo.
Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
-         Các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm; các công ty tư vấn – thiết kế giải pháp mạng, giải pháp CNTT cho doanh nghiệp; các công ty lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học; bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng, …, các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực CNTT.
-         Giáo viên công nghệ thông tin cho các trường dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
-         Có khả năng tiếp tục học ở trình độ đại học.
-         Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới.