Cao đẳng Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử

Ngày tạo: 15/10/2015 - In Trang (Ctrl + P)

Kiến thức
-         Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;  đủ sức khỏe để làm việc.
-         Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này;
-         Có kiến thức tin học cơ bản, sử dụng tốt các phần mềm văn phòng (Microsoft Office), sử dụng thành thạo Internet. Nắm vững một ngôn ngữ lập trình (C, C++)
-         Thành thạo các phần mềm chuyên ngành điện tử: OrCad, Proteus. Sử dụng tốt các phần mềm lập trình cho vi điều khiển 8 bit (CCS, Mplab), các phần mềm lập trình cho PLC họ S7_200, S7_300, Logo!, WinCC.  
-         Ngoại ngữ trình độ tiếng Anh trung cấp, có khả năng đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật ;
-         Có kiến thức về truyền động, khí nén, thủy lực, thiết kế robot. Có thể phân tích và thiết kế các hệ thống cơ khí đơn giản.
-         Nắm được các phương pháp phân tích quy trình công nghệ, hiểu cơ chế hoạt động của các thiết bị điều khiển bằng điện tử (máy tính, vi xử lý, PLC).
-         Có kiến thức về vật liệu điện, điện tử. Biết được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hầu hết linh kiện điện tử, một số IC số thông dụng. Nắm được cấu tạo và cơ chế hoạt động cách thức điều khiển cho các loại động cơ (AC, DC, Step, Servo). Có kiến thức vững về các loại cảm biến công nghiệp.
-         Xây dựng, lập trình cho các hệ thống điều khiển tự động mức độ phức tạp trung bình có ứng dụng vi xử lý hoặc PLC. Biết sử dụng các loại cảm biến phù hợp cho mục đích, yêu cầu của từng khối trong hệ thống.
Kỹ năng
-         Phân tích thiết kế, thi công các mạch điện tử phục vụ cho các yêu cầu phát sinh từ thực tế; Sữa chữa các mạch điện tử sẵn có nếu gặp sự cố.
-         Lập trình cho các họ vi điều khiển 8 bit, khai thác các modul hỗ trợ của các vi điều khiển này như ADC, PWM, truyền nối tiếp, ngắt,…
-         Lập trình PLC điều khiển ở mức độ trung cấp (các hệ thống dưới 20 output), khai thác các modul hỗ trợ cho PLC như: truyền thông, Timer, Counter, đếm tốc độ cao, PWM, ADC…
-         Lắp đặt, bảo trì,  sửa chữa tủ điện, thiết bị điện, điện tử công nghiệp;
-         Vận hành các hệ thống điều khiển tự động, hoặc bán tự động.
Thái độ
-         Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;
-         Ý thức kỷ luật cao, tác phong công nghiệp.Biết kỹ năng làm việc theo nhóm, cũng như có khả năng tư duy và làm việc độc lập.
-         Chịu được áp lực cao, thích nghi tốt với các điều kiện khác nhau.
-         Biết phân tích và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của ngành, đúc kết kinh nghiệm để có khả năng xử lý công việc nhanh. Biết tiếp thu và tích cực học hỏi để nâng cao năng lực làm việc.
Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
-         Các công ty sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử (trực tiếp thi công, thiết kế, giám sát, huấn luyện công nhân…);
-         Các công ty sản xuất có sử dụng các hệ thống tự động hóa (Tiếp nhận công nghệ, nghiên cứu công nghệ, vận hành, bảo trì, xử lý khi có sự cố…);
-         Các đài thu phát thanh, thu phát hình (Tiếp nhận công nghệ, nghiên cứu công nghệ, vận hành, bảo trì, xử lý khi có sự cố, cải tiến thiết bị…);
-         Các công ty cung cấp thiết bị tự động hóa (Khảo sát quy trình sản xuất, tư vấn công nghệ, lắp đặt, bảo hành, bảo trì xây dựng tài liệu cho thiết bị tự động hóa) .
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
-         Có thể học tiếp dạng liên thông để đạt trình độ kỹ sư chuyên ngành Điện tử, Tự động, Viễn thông, Điện tùy theo nhu cầu thực tế của người học.
-         Có năng lực để học các khóa tu nghiệp ngắn hạn ngoài nước do cơ quan cử đi.
-         Học thêm ngành phụ nhằm phục vụ cho công tác quản lý hay mở rộng quy mô, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu xã hội.