Cao đẳng Công Nghệ Kỹ Thuật Điện

Ngày tạo: 15/10/2015 - In Trang (Ctrl + P)

Kiến thức
-         Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật đại cương.
-         Có kiến thức cơ bản về toán cao cấp, vật lý đại cương, hóa đại cương để đáp ứng yêu cầu tiếp thu các kiến thức giáo dục ngành và chuyên ngành.
-         Có kiến thức tin học tương đương trình độ A, trình độ tiếng Anh tương đương B.
-         Có kiến thức cơ bản về ngành công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử như: lý thuyết mạch, điện tử cơ bản, kỹ thuật đo lường điện, máy điện …
-         Hiểu biết về truyền động điện, trang bị điện, cung cấp điện, kỹ thuật số, điện tử công suất, PLC.
-         Hiểu biết nguyên lý và hoạt động của hệ thống điều khiển tự động.
-         Có hiểu biết về bản vẽ kỹ thuật.
-         Có kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp.
-         Có kiến thức cơ bản về giáo dục quốc phòng.
Kỹ năng
Các cử nhân Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật Điện có khả năng:
-         Vận hành, sửa chữa các thiết bị điện: động cơ, máy phát điện, máy biến áp, contactor, rơle, biến tần.
-         Thiết kế, thi công lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng sinh hoạt và chiếu sáng xí nghiệp.
-         Thiết kế, thi công lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện động lực các xí nghiệp công nghiệp, hệ thống điện hạ áp nông thôn.
-         Thiết kế, thi công lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điều khiển tự động.
-         Vẽ được bản vẽ điện dùng Atocad.
Thái độ
-         Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.
-         Có ý thức kỷ luật và tác phong làm việc công nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc, địa phương trong từng giai đoạn lịch sử.
-         Có ý thức học tập và tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của công việc.
Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
Cử nhân cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện có thể đảm nhiệm những công việc như: nhân viên kinh doanh, cán bộ kỹ thuật, thi công tại các công ty điện lực, công ty sản xuất, công ty kinh doanh thiết bị điện, tự động, trường dạy nghề kỹ thuật.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
-         Có khả năng tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, tay nghề để hòa nhập vào thực tiễn sản xuất và tiếp cận công nghệ mới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.
-         Học liên thông đại học.