Cao đẳng Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí

Ngày tạo: 15/10/2015 - In Trang (Ctrl + P)

Kiến thức
a/ Kiến thức chung:
-         Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
-         Có kiến thức cơ bản về pháp luật.
-         Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này.
b/ Kiến thức chuyên ngành:
-         Có kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.
-         Có khả năng đọc và phân tích được bản vẽ chi tiết gia công, bản vẽ lắp.
-         Có kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất công nghiệp, các mối quan hệ kỹ thuật – công nghệ – kinh tế giữa các công đoạn trong hệ thống sản xuất liên quan đến thiết bị gia công cơ khí.
-         Có kiến thức cơ bản về các cơ cấu, phần tử điều khiển tự động như điện, điện tử, khí nén thủy lực,…
-         Có kiến thức về kỹ thuật CAD/CAM
-         Có kiến thức về quy trình công nghệ gia công cơ và biết áp dụng được các quy trình công nghệ gia công tiên tiến.
-         Có kiến thức về tổ chức và quản lý sản xuất.
-         Có kiến thức cơ bản về bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí.
c/ Kiến thức bổ trợ:
-         Có trình độ A tin học ứng dụng . Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành AutoCAD, Mechanical Desktop,…đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức kỹ thuật CAD/CAM.
-         Có trình độ B tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương
Kỹ năng
-         Thiết kế và tính toán được các bộ truyền, các cơ cấu máy, cụm máy,…
-         Thiết kế và tính toán được quy trình công nghệ gia công cơ đạt các yêu cầu về chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.
-         Lập trình và vận hành được máy điều khiển theo chương trình số.
-         Quản lý và chỉ đạo được một số công đoạn của quá trình sản suất, quản lý được các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.
-         Chế tạo, lắp ráp máy, vận hành được các thiết bị công nghiệp.
-         Có thể khai thác, bảo trì, sửa chữa, dây chuyền sản xuất và trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí trong các ngành chế biến thực phẩm, xây dựng, máy nông nghiệp, công nghiệp, …
Thái độ
-         Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc theo nhóm.
-         Tích cực phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành cơ khí, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
Có thể làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí, … với vai trò người thực hiện trực tiếp hay tham gia quản lý, điều hành nhóm sản xuất.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
-         Các chuyên ngành sâu và hẹp thuộc lĩnh vực cơ khí;
-         Tiếp tục học tập ở trình độ Đại học hoặc cao hơn nữa.
Sức khỏe:
Có đủ sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.