Tôn Đức Thắng người học trò ưu tú-Khoá 1915-1917

Ngày tạo: 02/11/2010 - In Trang (Ctrl + P)

Người thợ Cơ khí TÔN ĐỨC THẮNG tại cảng Toulon (Pháp) năm 1916

Người thợ Cơ khí TÔN ĐỨC THẮNG tại cảng Toulon (Pháp) năm 1916 (Người mặc áo trắng)Sổ điểm của học sinh TÔN ĐỨC THẮNG