Sơ đồ tổ chức Trường CĐKT Cao Thắng

Ngày tạo: 01/10/2010 - In Trang (Ctrl + P)

Ban Giám Hiệu:

TS. LÊ ĐÌNH KHA

Phó Hiệu Trưởng phụ trách nhà trường

Email: ledinhkha@caothang.edu.vn

 

 

ThS. TRƯƠNG QUANG TRUNG

Phó Hiệu trưởng

Email: truongquangtrung@caothang.edu.vn

 

 

ThS. NGUYỄN CÔNG THÀNH

Phó Hiệu trưởng

Email: congthanh@caothang.edu.vn

 

 

 

Sơ Đồ Tổ Chức: