Tuyển sinh 2020

Ngày: 01-01-2020 | Lượt xem: 14145
Thông tin tuyển sinh 2020 các ngành đào tạo xét tuyển: Kết quả tốt nghiệp của kỳ thi THPT quốc gia năm 2020; Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2020 của Đại học Quốc gia Tp.HCM; Học bạ THPT: 3 học kỳ (HK 1, 2 lớp 11; HK 1 lớp 12)
Ngày: 01-01-2020 | Lượt xem: 9534
Thông tin tuyển sinh 2020 các nghề đào tạo xét tuyển tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường: Từ ngày 05/5/2020 đến khi đủ chỉ tiêu (thí sinh nộp hồ sơ trước được ưu tiên chọn nghề).
1
Trang: 1 / 1
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9