Phân công trực lễ 30/04 và 01/05

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017
 

PHÂN CÔNG TRỰC LỄ (30/4/2017 và 01/5/2017)

Trực Lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Công Thành - Phó Hiệu trưởng (ĐT: 0903 610 888)

 

Ngày

Thời gian

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

30/04/2017

Buổi sáng

07h30 -11h00

Vũ Đình Kết

Trưởng Bộ môn

Bộ môn Kinh tế

Buổi chiều

13h00 -17h00

Phạm Đình Huấn

Trưởng khoa

Khoa GDĐC

01/05/2017

Buổi sáng

07h30 -11h00

Phan Đại Nghĩa

Phó trưởng bộ môn

Khoa Đ-ĐL

Buổi chiều

13h00 -17h00

Nguyễn Ngọc Thông

Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn

Khoa Cơ khí

Lưu ý: Phòng Quản trị Đời sống phân công trực an toàn điện.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
     
(Đã ký)


Nguyễn Công Thành


Tin Nổi Bật

Bản đồ Cao Thắng

Lượt truy cập

Hôm nay: 12
Tuần này: 11.231
Tháng này: 65.263
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9