Phân công trực Tết Mậu Tuất 2018

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT MẬU TUẤT 2018

 

Trực Lãnh đạo:

- Đ/c Nguyễn Công Thành – Phó Hiệu trưởng                    (ĐT: 0903 610 888)

- Đ/c Trương Quang Trung – Phó Hiệu trưởng                    (ĐT: 0918 425 094)

- Đ/c  Nguyễn Thanh Nhã   – Trưởng phòng HC-QT           (ĐT: 0903 680 948)

 

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

15/02/2018

(30/12 AL)

07h30-11h00

Ngô Diệu Thạch

Khoa CK

0982 702 591

15h00-20h00

Nguyễn Quốc Văn

Khoa CK

0907 797 139

16/02/2018

(01/01 AL)

07h30-11h00

Lê Hiếu Để

BT Đoàn

0938 630 097

13h00-16h00

Tống Thanh Nhân

Khoa ĐT-TH

0908 407 812

17/02/2018

(02/01 AL)

07h30-11h00

Đặng Đắc Chi

Khoa ĐĐL

0913 131 692

13h00-16h00

Phan Đại Nghĩa

Khoa ĐĐL

0986 457 503

18/02/2018

(03/01 AL)

07h30-11h00

Trần Thanh Bình

Khoa CKĐL

0908 148 107

13h00-16h00

Võ Bá Khánh Trình

Khoa CKĐL

0978 230 167

Lưu ý: Phòng Hành chính-Quản trị phân công trực đảm bảo an toàn điện.

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2018

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

 

Nguyễn Công Thành

 


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9