TCCN Tin Học

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin sinh viên sẽ làm được:

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, chịu trách nhiệm với công việc của cá nhân.

- Có ý thức học tập và tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Áp dụng một cách hiệu quả các kỹ năng mềm trong công việc như: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, trình bày vấn đề kỹ thuật, viết báo cáo.

- Đọc và hiểu tốt các tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành công nghệ thông tin.

- Sử dụng thành thạo ít nhất hai ngôn ngữ lập trình (C++/ C#/ PHP), ít nhất một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến (SQL Server, MySQL).

- Lắp ráp, cài đặt các phần mềm và xử lý các sự cố thường gặp của máy tính.

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm xử lý đồ họa như Photoshop, CorelDraw

- Thiết kế, xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng cho các cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

- Thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống mạng máy tính cho các cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

 


Tin Nổi Bật

Bản đồ Cao Thắng

Lượt truy cập

Hôm nay: 4
Tuần này: 11.223
Tháng này: 65.255
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9