TCCN Điện Tử Công Nghiệp

Kiến thức
-         Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; đủ sức khỏe để làm việc.
-         Có trình độ tin học tương đương trình độ A, sử dụng tốt các phần mềm văn phòng và trình chiếu (Word, Exel, PowerPoint ), sử dụng thành thạo internet. Nắm vững một ngôn ngữ lập trình (C, C++)
-         Thành thạo các phần mềm chuyên ngành điện tử: OrCad, Proteus. Sử dụng tốt các phần mềm lập trình cho vi điều khiển 8 bit (CCS, Mplab), các phần mềm lập trình cho PLC họ S7_200, S7_300.
-         Có trình độ tiếng Anh chứng chỉ A.
-         Nắm được nguyên lý căn bản về truyền động, khí nén, thủy lực. Có thể hiểu các hệ thống cơ khí, truyền động đơn giản. Nắm được cấu tạo và cách thức điều khiển cho các loại động cơ (AC, DC, Step, Servo)
-         Hiểu biết cơ bản các thiết bị điều khiển bằng điện tử (máy tính, vi xử lý, PLC). Phân tích sự cố, sửa chữa, cải tiến chế độ làm việc của các thiết bị điện tử công nghiệp.
-         Có kiến thức về vật liệu điện, điện tử. Biết được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hầu hết linh kiện điện tử, một số IC số thông dụng. Phân tích các mạch điện mức độ phức tạp tương đối.
Kỹ năng
-         Phân tích, thiết kế, thi công các mạch điện tử phục vụ cho các yêu cầu phát sinh từ thực tế; Sữa chữa các mạch điện tử sẵn có nếu gặp sự cố.
-         Lập trình cho các họ vi điều khiển 8 bit, khai thác các modul hỗ trợ của các vi điều khiển này như ADC, PWM, truyền nối tiếp, ngắt,…
-         Lập trình PLC điều khiển ở mức độ sơ cấp (các hệ thống tự động đơn giản), khai thác các modul hỗ trợ cho PLC như: truyền thông, Timer, Counter, đếm tốc độ cao, PWM, ADC…
-         Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, điện tử trong công nghiệp;
-         Vận hành các hệ thống điều khiển tự động, hoặc bán tự động.
-         Hiểu và triển khai công việc được giao.
Thái độ
-         Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc theo nhóm, và khả năng tư duy và làm việc độc lập; Thích nghi tốt với các điều kiện khác nhau.
-         Biết đúc kết kinh nghiệm để có khả năng xử lý nhanh, chính xác các sự cố gặp phải về sau. Biết tiếp thu và tích cực học hỏi để nâng cao năng lực làm việc.
Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
Nhận phân công từ kỹ sư, đóng vai trò hỗ trợ cho kỹ sư triển khai các dự án.
-         Các công ty sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử (trực tiếp thi công, giám sát, huấn luyện công nhân…);
-         Các công ty sản xuất có sử dụng các hệ thống tự động hóa (trực tiếp vận hành, bảo trì, xử lý khi có sự cố…);
-         Các đài thu phát thanh, thu phát hình (trực tiếp vận hành, bảo trì, xử lý khi có sự cố, cải tiến thiết bị…);
-         Các công ty cung cấp thiết bị tự động hóa (Khảo sát quy trình sản xuất, Tư vấn công nghệ, thiết bị, nâng cấp quy trình, lắp đặt, bảo hành, bảo trì xây dựng tài liệu cho thiết bị tự động hóa).
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
-         Có thể học tiếp dạng liên thông để đạt trình độ cao đẳng, hoặc Đại học chuyên ngành Điện tử, Tự động, Viễn thông, Điện tùy theo nhu cầu thực tế của người học.
-         Có năng lực để học các khóa tu nghiệp ngắn hạn trong và ngoài nước do cơ quan cử đi.
-         Học thêm ngành phụ nhằm phục vụ cho công tác quản lý hay mở rộng quy mô, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu xã hội.

Tin Nổi Bật

Bản đồ Cao Thắng

Lượt truy cập

Hôm nay: 2.073
Tuần này: 7.840
Tháng này: 61.494
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9