TCCN Chế Tạo Cơ Khí

- Giải thích được các tiêu chuẩn đo lường/kiểm tra trong kỹ thuật cơ khí.

- Phân tích và chỉ ra được nguyên nhân những vấn đề xảy ra trong gia công cơ khí.

- Lựa chọn được các phương án về gia công cơ khí và công nghệ hiện đại phù hợp khi giải quyết những vấn trong ngành gia công cơ khí.

- Vận hành được các trang thiết bị/máy công cụ hiện đại trong việc thực hiện các hoạt động gia công cơ khí.

- Làm việc nhóm hiệu quả.

- Xác định và sử dụng được tài liệu tra cứu thích hợp trong gia công cơ khí.

- Tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp và tự chịu trách nhiệm về chuyên môn.

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp.

 


Tin Nổi Bật

Bản đồ Cao Thắng

Lượt truy cập

Hôm nay: 3.657
Tuần này: 3.657
Tháng này: 91.205
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9