Số điện thoại tư vấn tuyển sinh 2020

SỐ ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN TUYỂN SINH 2020

 

Thí sinh, phụ huynh vui lòng liên hệ điện thoại trong giờ hành chính 7h30 đến 11h30  và 13h30  đến 16h30 mặc dù chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ 24/24 nhưng sau thời gian trên việc hỗ trợ có thể gặp khó khăn do không có thiết bị để xử lý.

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

TT

Ngành đào tạo

Thầy/Cô tư vấn

1

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

- Chuyên ngành CNKT Điện công nghiệp

- Chuyên ngành CNKT  Điện tử công nghiệp

Đỗ Chí Phi:                  0906 767 308

Lê Phong Phú:             0903.617.646

Phan Đại Nghĩa:          0986.457.503

Huỳnh Xuân Dũng:      0983.426.422

Phạm Văn Thành        0913.608.313

Phạm Thành Nhân:     0961.187.879

2

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử truyền thông

(Điện tử - Viễn thông)

- Chuyên ngành CNKT Điện tử viễn thông
- Chuyên ngành CNKT Viễn thông và mạng máy tính

Lại Nguyễn Duy:           0986.515.588

Nguyễn Thiện Thông:   0967.488.660

 

3

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

Nguyễn Văn Vũ:           0908.662.050

Nguyễn Quốc Văn:       0907.797.139

Võ Tùng Linh:               0909.637.123

Ngô Diệu Thạch           0982.702.591

Trần Trọng Thuyết       0903 781 008

Dương Văn Ba             0973 335 841

4

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Nguyễn Thời Trung      0972.211.217

Võ Bá Khánh Trình:      0978.230.167

Trần Thanh Bình:          0908 148 107

Nguyễn Ngọc Thạnh     0918.462.279

5

Công nghệ Thông tin

- Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
- Chuyên ngành Mạng máy tính

Nguyễn Bá Phúc          0938.880.578

Lữ Cao Tiến                 0902.909.661

N. Võ Công Khanh       0987.825.954

Dương Trọng Đính       0938.415.918

Nguyễn Vũ Dzũng:       0903.855.358

6

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh)

Trương Hồng Anh:       0903.344.798

Nguyễn Hữu Quyền     0909.675.704

Lê Đình Trung              0918.229.694

Lê Quang Huy:             0903.775.152

7

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

Nguyễn Ngọc Thông     039.467.4671

Lê Phú Cường               0937.099.639

Nguyễn Công Hoàng      0905.730.451

8

CNKT Điều khiển và Tự động hóa

Đặng Đắc Chi:               0913.131.692

Nguyễn Hoàng Duy       0898.309.603

Phạm Văn Thành:         0913.608.313

9

Kế toán

Vũ Đình Kết:                  0919.107.668

Nguyễn Khánh Toàn:     0777.536.395

Nguyễn Thị Hiền:           0918.798.640

Lê Thị Thúy  Nga           097 6926 662

 

CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO

TT

Nghề đào đạo

Thầy/Cô tư vấn

10

Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại)

Nguyễn Văn Vũ:           0908.662.050

Nguyễn Quốc Văn:       0907.797.139

Võ Tùng Linh:               0909.637.123

Ngô Diệu Thạch           0982.702.591

Trần Trọng Thuyết       0903 781 008

Dương Văn Ba             0973 335 841

11

Sửa chữa cơ khí (Nguội sửa chữa máy công cụ)

Lê Hoàng Lâm:            0972.390.730

Trương Nam Trung     0909.501.140

Nguyễn Quốc Văn:      0907.797.139

12

Hàn

13

Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí

Trương Hồng Anh:       0903.344.798

Nguyễn Hữu Quyền     0909.675.704

Lê Đình Trung              0918.229.694

Lê Quang Huy:             0903.775.152

14

Bảo trì, sửa chữa ô tô (Công nghệ ô tô)

Nguyễn Thời Trung      0972.211.217

Võ Bá Khánh Trình:      0978.230.167

Nguyễn Ngọc Thạnh     0918.462.279

15

Điện công nghiệp

Đỗ Chí Phi:                 0906 767 308

Lê Phong Phú:             0903.617.646

Phan Đại Nghĩa:          0986.457.503

Phạm Văn Thành        0913.608.313

16

Điện tử công nghiệp

Huỳnh Xuân Dũng:      0983.426.422

Phạm Thành Nhân:       0961.187.879

17

Quản trị mạng máy tính

Nguyễn Bá Phúc          0938.880.578

N. Võ Công Khanh       0987.825.954

Lữ Cao Tiến                 0902.909.661

Dương Trọng Đính       0938.415.918

Nguyễn Vũ Dzũng:       0903.855.358

18

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

19

Kế toán doanh nghiệp

Vũ Đình Kết:                  0919.107.668

Nguyễn Khánh Toàn:     0777.536.395

Nguyễn Thị Hiền:           0918.798.640

Lê Thị Thúy  Nga           097 6926 662

 


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9