Thông báo v/v xét tuyển Cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2019

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2019

 
THÔNG BÁO

v/v xét tuyển Cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2019


1. Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý 

TT Thời gian Nội dung
1 Từ 14/4 đến 21/7/2019

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

2 Ngày 22/7/2019 Trường công bố kết quả xét tuyển tại website http://caothang.edu.vn
3 Từ 24/7 đến 25/7/2019

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học

 
2. Hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển
Thí sinh đăng ký xét tuyển theo 1 trong 2 hình thức sau:
• Đăng ký online tại website: http://tuyensinh.caothang.edu.vn/default.aspx?xet=dgnl
• Đăng ký trực tiếp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, địa chỉ: 65 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM
 
Trong quá trình đăng ký, thí sinh cần tư vấn vui lòng liên hệ:
- Điện thoại: (028) 38 212 868 (theo giờ hành chính)
 
HĐ TUYỂN SINH

Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9