Giới thiệu các ngành học bậc Cao đẳng

Giới thiệu Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ Cao đẳng các ngành học của trường CĐKT Cao Thắng.

.:: NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ ::.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí có hiểu biết về nguyên lý cơ khí cơ bản, có kỹ năng thực hành thao tác công nghệ để có thể đảm đương các công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí như: chế tạo lắp ráp, vận hành, bảo trì các thiết bị công nghệ, tổ chức và quản lý từng công đoạn sản xuất…


 

Việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ thuật viên Công nghệ Kỹ thuật Cơ khi có thể làm việc tại các cơ sở chế tạo, sữa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực cơ khí.  
 

.:: NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ ::.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Ôtô trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật để đảm đương công việc của kỹ thuật viên Công nghệ Ôtô, cụ thể là:

- Có phẩm chất đạo đức và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, có kỹ năng thực hành cao để có thể thích ứng nhanh, làm việc tốt trong thị trường đa dạng hiện nay.

Việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ thuật viên Công nghệ Ôtô có thể đảm nhiệm các công việc tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ôtô, các cơ sở sửa chữa ôtô, các trạm đăng kiểm, các đơn vị hành chánh quản lý về kỹ thuật ôtô, cơ sở kinh doanh ôtô, máy động lực, phụ tùng.
 

.:: NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ::.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử có hiểu biết về các nguyên lý mạch điện cơ bản, có kỹ năng thực hành thao tác công nghệ để có thể đảm đương các công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện tử công nghiệp như: thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì các thiết bị công nghệ, tổ chức và quản lý từng công đoạn sản xuất…

Việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ thuật viên Công nghệ Kỹ thuật Điện tử có thể làm việc tại các khu công nghiệp, nhà máy, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực điện tử công nghiệp, tự động hóa.  
 

.:: NGÀNH CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN ::.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư bậc cao đẳng CNTT có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức nghề nghiệp, tính tổ chức kỷ luật. Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về CNTT trong chuyên ngành đang học; đáp ứng được các yêu cầu về ứng dụng CNTT của xã hội, có năng lực tư vấn với tư cách của một chuyên viên. Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng và tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

Việc làm sau khi tốt nghiệp

- Cán bộ CNTT về lĩnh vực phần mềm và hệ thống mạng máy tính ở các công ty phần mềm cũng như các công ty xí nghiệp khác.

- Giáo viên CNTT cho các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp.

- Tốt nghiệp cao đẳng, người học có thể liên thông lên đại học..:: NGÀNH  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT (CƠ ĐIỆN LẠNH) ::.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt lạnh nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện; có kiến thức, năng lực thực hành nghề nghiệp, cụ thể là:

- Có tay nghề cao của nghề đào tạo.

- Có khả năng thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện lạnh dân dụng, các hệ thống điện lạnh trong xí nghiệp, các dây chuyền sản xuất…

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tổ chức sản xuất, quản lý kinh tế trong xí nghiệp.

Việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt lạnh có thể đảm nhiệm các công việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực nhiệt điện lạnh. 


.:: NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ ::.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử có hiểu biết về các nguyên lý cơ khí cơ bản, có kỹ năng thực hành thao tác công nghệ để có thể đảm đương các công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ điện tử như: thiết kế chế tạo lắp ráp, vận hành, bảo trì các thiết bị tự động, tổ chức và quản lý từng công đoạn sản xuất…

Việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ thuật viên Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử có thể làm việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực cơ điện tử. 

 


.:: NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ::.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo cử nhân có trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Tự động có kiến thức, có kỹ năng thực hành thao tác công nghệ để có thể đảm đương các công việc như điều khiển tự động, tự động hóa sản xuất và ứng dụng trong việc tăng năng suất, chất lượng, cải tiến sản phẩm…

Việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ thuật viên Công nghệ Tự động có thể đảm nhận công việc thiết kế, điều hành, bảo trì trong lĩnh vực tự động hóa ở các xí nghiệp, trong quá trình sản xuất, các máy công cụ… 

 


.:: NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG ::.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo cử nhân có trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuatạ Điện tử - Viễn thông có kiến thức, có kỹ năng thực hành thao tác công nghệ để có thể đảm đương các công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện tử - viễn thông: lắp ráp, vận hành, bảo trì các thiết bị công nghệ viễn thông, tổ chức và quản lý từng công đoạn sản xuất…

Việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông có thể làm việc tại các công ty thuộc ngành điện tử viễn thông.
 

.:: NGÀNH KẾ TOÁN ::.

Mục tiêu đào tạo

       Mục tiêu đào tạo chuyên ngành Kế toán là đào tạo sinh viên trở thành cán bộ có chuyên môn, có trình độ văn hóa và kỹ năng thực hành tốt, có tiềm năng phát triển và khả năng thích ứng sự phát triển của nền kinh tế thị trường thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế”. Với phương châm: “Kiến thức luôn song hành với kỹ năng thực hành thông thạo”.

        Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính ở các tổ chức, doanh nghiệp cũng như ở các ngân hàng, công ty chứng khoán và các định chế tài chính phi ngân hàng như các quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm.


 

Việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp, các bộ phận chức năng kế toán kiểm toán tại các Bộ, ngành và các cơ quan nhà nước.


    Các Tin Khác:

Tin Nổi Bật

Bản đồ Cao Thắng

Lượt truy cập

Hôm nay: 1.842
Tuần này: 13.459
Tháng này: 133.500
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9