Giới thiệu các ngành bậc Trung cấp

1. Trung cấp Cơ khí chế tạo – Mã ngành 5520117

   Học sinh tốt nghiệp có khả năng cơ bản về thiết kế qui trình công nghệ gia công cơ như lập bản vẽ, lựa chọn hoặc cải tiến các qui trình công nghệ. Có khả năng tham gia chế tạo các chi tiết trên máy hiện đại CNC,…

 

2. Trung cấp Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí – Mã ngành 5520152

   Học sinh tốt nghiệp lập được qui trình lắp ráp, bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí. Tham gia lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ khí và dây chuyền sản xuất công nghiệp. Có khả năng phát hiện và xử lý những hư hỏng trong các bộ truyền cơ khí.

 

3. Trung cấp Cơ khí động lực (Cơ khí ô tô) – Mã ngành 5520115

   Học sinh được trang bị các kiến thức về các hệ thống cơ khí ô tô, các hệ thống điện-điện tử ô tô.

   Học sinh tốt nghiệp có kỹ năng thực hành chuẩn đoán, tháo lắp, sửa chữa phục hồi ô tô-máy động lực.

 

4. Trung cấp Điện công nghiệp và dân dụng – Mã ngành 5520223

   Học sinh tốt nghiệp có khả năng lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo trì các thiết bị điện dân dụng và công nghiệp.

 

5. Trung cấp Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh) – Mã ngành 5510211

   Học sinh tốt nghiệp có khả năng lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo trì các hệ thống lạnh,hệ thống nhiệt, thông gió và điều khiển tự động của các loại máy điều hòa không khí dân dụng, công nghiệp, thiết bị sấy và lò hơi.

 

6. Trung cấp Điện tử công nghiệp và dân dụng – Mã ngành 5520222

   Học sinh tốt nghiệp có khả năng lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện tử, dây chuyền sản xuất trong nhà máy. Có năng lực tham gia sản xuất, kiểm tra chất lượng, hỗ trợ khách hàng tại các công ty điện tử, tự động.

 

7. Trung cấp Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng) – Mã ngành 5480205          

  Học sinh tốt nghiệp có khả năng lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính. Cài đặt và triển khai các phần mềm ứng dụng cho máy tính. Sử dụng các phần mềm xử lý ảnh (Photoshop) và thiết kế quảng cáo đồ hoạ (Corel Draw).  


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9