Các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên HEEAP Cao Thắng

Hòa trong không khí vui mừng trong ngày hội việc làm sinh viên-học sinh Cao Thắng ngày 26/10/2012, nhóm giáo viên HEEAP Cao Thắng 2011 đã tổ chức các hoạt động vui chơi mang tính khám phá, học tập dưới sự hướng dẫn của nhóm giao viên Heeap Cao Thắng.

 Kích thích sự say mê, sáng tạo cho sinh viên năm nhất tham gia các hoạt động ngoại khóa trong hai hoạt động:

1) Thiết kế ý tưởng điều khiển hệ thống đèn giao thông tại Việt Nam

2) Thiết kế vật dụng sử dụng trong văn phòng

Với vật liệu là giấy bìa carton, giấy màu, các em có thể trang trí sản phẩm của mình theo ý tưởng riêng.

Xem thêm...


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9