Lịch công tác tuần thứ 22 (Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 02/02/2019)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
28/01

07h00 tại Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh

Dự Hội nghị tổng kết công tác QP-QS địa phương năm 2018 và triển khai công tác năm 2019

TP: Đ/c Thanh Hảo

 

THỨ BA

29/01

 

 

THỨ TƯ

30/01

 

 


THỨ NĂM

31/01

 

 


THỨ SÁU

01/02

 

 

THỨ BẢY

02/02

 

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 22 ::.
=======================


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9