Lịch công tác tuần thứ 21 (Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 25/01/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
20/01

 

 

THỨ BA

21/01

 

 

THỨ TƯ

22/01

 

 

THỨ NĂM

23/01

NGHỈ TẾT CANH TÝ

THỨ SÁU

24/01

NGHỈ TẾT CANH TÝ

THỨ BẢY

25/01

NGHỈ TẾT CANH TÝ

Lưu ý: CB-VC xem lịch nghỉ Tết Canh Tý trên website của Trường xem tại đây


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9